Chính sách bảo hành bảo trì

Chính sách bảo hành bảo trì

Chính sách bảo hành bảo trì
Chính sách bảo hành bảo trì
Chi tiết:

CHÍNH SÁCH CAM KẾT BẢO HÀNH, BẢO TRÌ:

Tất cả những sản phẩm của Misolar cung cấp sẽ được bảo hành thời gian tùy theo từng sản phẩm. Misolar cam kết sẽ không làm gián đoạn hệ thống điện mặt trời trong vòng 24 giờ.

THỜI GIAN:

Khi có bất cứ trục trặc gì về sản phẩm, chậm nhất trong vòng 24 giờ  nhân viên cua Misolar sẽ có mặt để khắc phục sự cố kể từ khi nhận được thông báo trong phạm vi TP.HCM.

Nếu thời gian thông báo của Quý khách ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ chuyển thông tin tiếp nhận này đến ngày làm việc hôm sau để xử lý.

Trong những trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể liên hệ với đường dây nóng 0981 631 316 / 0948 631 316 chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết kể cả trong trường  hợp ngoài giờ hành chính hoặc ngày lễ.

 


Danh mục sản phẩm