Về chúng tôi...
Chúng tôi tư hào là đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp và lắp đặt hệ thống pin NLMT. Sử dụng pin NLMT của MiSolar là góp phần chung tay vào chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tầm nhìn - sự mệnh

MiSolar hướng tới một cuộc sống xanh nơi mà mọi người yêu thích và sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn.

Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức bằng các ứng dụng từ năng lượng sạch.

Giá trị cốt lõi

Tin tưởng : là giá trị cốt lõi hàng đầu của chúng tôi vì tin tưởng xây dựng nền tảng cho mọi mối quan hệ thành công, cả trong kinh doanh lẫn ngoài cuộc sống.

Tinh thần tập thể : là nỗ lực cộng tác và phối hợp của nhóm cá nhân cùng hành động vì mục tiêu chung. Nói theo cách khác: một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Sáng tạo : là nét đặc trưng của khối óc giúp cho mỗi người có thể tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ, qua đó chúng tôi tạo ra những phương pháp làm việc vượt trội và khác biệt cho từng công việc cụ thể.

Học hỏi : học hỏi là 1 giá trị cốt lõi đặc biệt của chúng tôi bởi nó được hình thành từ những nhà sáng lập MiSolar, là các nhà nghiên cứu khoa học đầu ngành.

© Copyright 2020 - Misolar | Developed by SharpTeam