Khách hàng ở hồ 3 mẫu

Anh Cường

Khách hàng ở Bắc ninh

Sao Việt Kim Bài

Khách hàng ở Hà Đông